Skip to content

AVG

Wat is de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 geldt er in de hele Europese Unie nieuwe privacywetgeving. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG gaat gelden voor alle organisaties binnen de EU. Dit betekent dat ook de Praktijk voor logopedie en stottertherapie hieraan moet voldoen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan uw naam, adres, email, geboortedatum, bsn-nummer, maar er zijn ook bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw medische gegevens.

Wat betekent de AVG voor u?

Op grond van de AVG krijgt u meer en verbeterde privacyrechten. Uw oude privacyrechten zoals: het recht op inzage, het recht op aanvulling, het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken blijven bestaan.

De AVG geeft u nog meer rechten zoals:

Het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om uw persoonsgegevens over te dragen naar bijvoorbeeld een zorginstelling;

Het recht op vergetelheid. Het recht om door een organisatie ‘vergeten’ te worden, al uw persoonsgegevens worden dan gewist.

Er is binnen de praktijk een privacy verklaring opgesteld. De inhoud daarvan kunt u hier vinden.