Skip to content

Kinderen

Stotteren ontwikkelt zich geleidelijk

Het begin van stotteren treedt meestal op in de periode waarin een kind leert spreken, tussen het tweede en het zesde levensjaar. Dit is de periode waarin spraak en taal zich snel ontwikkelen. Ieder kind struikelt dan weleens over zijn woorden. Een kind dat aanleg heeft om te gaan stotteren zal dat ook in deze periode gaan doen. De onvloeiendheden kunnen verdwijnen als een kind de taal en spraak beter gaat beheersen. Bij 5% van de kinderen komt stotteren voor. Bij 80% van deze kinderen herstelt zich dit spontaan, bij 20% gaat dit niet vanzelf over. Wanneer één van de ouders stottert, is er 25% meer kans dat het kind gaat stotteren.

Hulp zoeken gebeurt nooit te vroeg

Het is belangrijk dat u hulp zoekt als u zich zorgen maakt over de onvloeiendheden in het spreken van uw kind. Vroegtijdig hulp inroepen is van belang omdat het onvloeiend spreken dan nog geen gewoonte geworden is. Al naar gelang het kind zich bewust is van de onvloeiende onregelmatigheden in het spreken is directe therapie nodig. Onder begeleiding van een stottertherapeut leert u hoe u uw kind hierin het beste kan begeleiden.

Mocht u willen weten of het nodig om hulp te zoeken, dan is de screeningslijst voor Stotteren een heel handig hulpmiddel. Bekijk hier de SLS lijst.

Tips en adviezen

Ouders zijn niet de oorzaak van het stotteren van hun kind.
Maar zij kunnen wel helpen om thuis een gemakkelijke spreeksituatie te creëren.

Geef uw kind de ruimte en de tijd om te praten, ga in op wat uw kind zegt en niet hoe uw kind het zegt.

Probeer ontspannen te luisteren naar uw kind. Wanneer u spanning voelt tijdens het luisteren naar uw kind als hij/zij stottert, kunnen deze spanningen door uw kind overgenomen worden, waardoor de druk op het spreken toe kan nemen.

Gebruik eenvoudige zinnen en woorden.

Geef zelf het goede voorbeeld door rustig en langzaam te praten. Als u zelf de tijd en de ruimte neemt om te spreken zal uw kind dat ook eerder doen.

Probeer eventuele tijdsdruk binnen het gezin te verminderen.

Aanbevolen boeken

Stotteren: van theorie naar praktijk

Stotteren en stottertherapie bij Heel Jonge Kinderen

Rondom het kind: kinderen die stotteren

Stotterkit

101 vragen en antwoorden over stotteren nieuw

101 vragen en antwoorden over stotteren

Je kunt nog meer informatie vinden op www.stotteren.nl.
Op deze site vindt je informatie over stotteren in het algemeen maar ook tips en adviezen voor de omgeving en luisteraar.