Skip to content

Klachten

Natuurlijk is het heel wenselijk wanneer de logopedische begeleiding aan uw wensen voldoet. Als u klachten heeft over de begeleiding zou het heel fijn zijn als u dit eerst met de behandelend logopedist bespreekt. We kunnen dan mogelijk uw klacht oplossen. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. De praktijk is aangesloten bij deze klachtenregeling.

Klik hier voor de WKKGZ klachtenfolder NVLF