Skip to content

Logopedie

Spraak en taal

Naast de specialistische begeleiding voor stotteren is de praktijk een allround praktijk waar u terecht kunt met vragen over spraak en taal.

De taalvaardigheid van kinderen groeit enorm tijdens de normale ontwikkeling. En dat in maar 5 jaar! Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van de taal van uw kind? Of heeft u vragen over de articulatie of onduidelijk spreken van uw kind? Of worden er vanuit uw omgeving vragen of opmerkingen gemaakt over het praten van uw kind.

U kunt terecht met vragen over woordenschat, zinsbouw, taalbegrip e.d.. Mocht u meer informatie willen hebben over de spraak- en taalontwikkeling dan kunt u dit vinden op de site kindertaal.logopedige.nl.

Stem en adem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Overbelasting en verkeerd stemgebruik kunnen stemklachten veroorzaken.

Bij stemproblemen kun u last hebben van heesheid, pijn in de keel of last van vermoeidheid bij spreken en/of zingen. Ook komt het voor dat de mogelijkheden ten aanzien van volume (hard/zacht) en bereik van de stem (hoog/laag) beperkt worden. Het kan zijn dat u te hard of te lang achter elkaar moet praten met een stem die dat niet goed aankan. Dit overkomt veel beroepssprekers zoals bv. leerkrachten en verkopers Bij sommige mensen kan een globusgevoel voor vervelende klachten zorgen. Een verkeerde ademhaling kan ook een oorzaak zijn van stemproblemen. Bij hyperventilatie en diverse spanningsgerelateerde klachten vormt de ademhaling een handvat om de klachten terug te dringen. Ook bij COPD, de verzamelnaam voor onder meer chronische bronchitis en longemfyseem, kan de logopedist u leren de mogelijkheden optimaal te benutten.

Met dit soort problemen kunt u inde praktijk terecht. U leert om uw stem en/of adem op de juiste wijze te gebruiken binnen de eigen mogelijkheden zodat de klachten verminderen of verdwijnen.

Afwijkende mondgewoonten en mondgedrag

Hierbij kunt u denken aan overmatige speekselvloed, duim- en vingerzuigen, open mondgedrag en mondademen, verkeerd slikken (bijvoorbeeld met de tong tussen de tanden), eet- en drinkproblemen en problemen met de sensibiliteit in het mondgebied. De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond.

Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. De behandeling is gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.