Skip to content

Werkwijze en behandelingen

Verloop van het behandeltraject

Telefonisch wordt een eerste afspraak gemaakt en wordt u verzocht een verwijsbrief van de huisarts voor logopedie mee te nemen en een identificatiebewijs van degene die logopedie behoeft.
Tijdens de eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats. Hierin worden algemene gegevens verzameld en een inventarisatie gemaakt van de klacht.

Anamnese en onderzoek

Er worden vragen gesteld in relatie tot de klacht en er vindt onderzoek en/of observatie plaats. De resultaten en een behandelplan wordt met u besproken.

Behandelovereenkomst

In de behandelovereenkomst worden met u de volgende gegevens vastgelegd:
wel/geen toestemmingverlening van u voor het uitwisselen van gegevens met andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld verwijzer, huisarts of leerkracht, per email, deelname kwaliteitsaudit en geanonimiseerde klanttevredenheidsonderzoek geeft u aan dat u bekend bent met de geldende praktijkregels.

Behandeling

Na het onderzoek start de behandeling. Deze afspraken duren max. 25 minuten en voor de behandeling van stotteren is dit max. 50 minuten. De behandelingen vinden in de meeste gevallen wekelijks plaats. De duur van de gehele behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie/inzet van de patiënt. In principe zijn ouders aanwezig tijdens de behandeling.

De behandelingen vinden plaats in de praktijk tenzij dit op medische indicatie niet mogelijk is. In dat geval wordt de behandeling aan huis gegeven. Logopedie is een oefentherapie. Dat wil zeggen dat het essentieel is dat de aangeleerde oefeningen thuis (het liefst dagelijks!) herhaald worden.